Liên lạc

The Park Clinic London Ltd

286 Seven Sisters Road

Finsbury Park

London

N4 2AA

 

Tel.: 020 8800 0786 / 07914 234498

Fax: 020 8809 0764

 

info@theparkcliniclondon.co.uk

 

Số liên lạc cấp cứu ngoài giờ 111

 

Để đặt hẹn online click vào đây

 

Để xin kê toa thuốc  click vào đây

 

Nếu có ý kiến hay khiếu nại gì  click vào đây

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

 

 

Map coming Soon

Trang web sẽ được cập nhật mỗi tuần !

Xe dành cho người tàn tật có thể di chuyển tại phòng khám

© The Park Clinic London, Ltd.2017