Giá cả

Phí khám bệnh không bao gồm các khoản chi phí đi kèm như thử máu, tiền xét nghiệm, tư vấn kết quả xét nghiệm, ghi điện tim (ECG). Tiền thuốc tính riêng.

 

Xin lưu ý nếu cuộc hẹn của bạn quá thời gian đã đặt trước, bạn sẽ bị tính phí như trên.

Trang web sẽ được cập nhật mỗi tuần !

Xe dành cho người tàn tật có thể di chuyển tại phòng khám

© The Park Clinic London, Ltd.2017